Midori Sato

Solo Exhibition “Diaphanous petals” The Pola Art Museum, Atrium Gallery, Hakone, Kanagawa, Japan

Diaphanous pink window I 2019 glitter, oil and acrylic on canvas 194.5 x 259.3 cm ©Midori Sato

Midori Sato / Solo Exhibition
“Diaphanous petals”
The Pola Art Museum, Atrium Gallery, Hakone, Kanagawa, Japan
December 15, 2019 – April 5, 2020
https://www.polamuseum.or.jp/english/exhibition/20191215ag01/