Nana Funo / Makiko Kudo / Tomoko Nagai / Midori Sato / Kishio Suga

Group Exhibition “Revealed – 3 Private Collection” Yokohama Civic Gallery Azamino, Yokohama, Kanagawa, Japan

Nana Funo, Makiko Kudo, Tomoko Nagai, Midori Sato, Kishio Suga / Group Exhibition “Revealed – 3 Private Collection”
Yokohama Civic Gallery Azamino, Yokohama, Kanagawa, Japan
April 24 – May 5, 2024
https://gfoundation.info/2024/03/13/3-private-collection/
Yokohama Civic Art Gallery Azamino: https://artazamino.jp/english