Satoshi Ohno, Daisuke Fukunaga / Open Studio and group exhibition in Yamanashi, Japan, August 16 – 26, 2018

Satoshi Ohno, Daisuke Fukunaga
Open Studio and group exhibition in Yamanashi, Japan

Participating Artists:
Fukunaga Daisuke, Emi Otaguro, Momoko Tanizaki, Hiroaki Yoshida, Masanori Tomita, Ryunosuke Goji, Satoshi Ohno

Date: August 16 – 26, 2018
Time: 11am – 6pm

Venue: Satoshi Ohno Studio
892-2 Kami-Yoshida, Fuji Yoshida City,
Yamanashi, 403-0005 Japan

Cooperation:
TOMIO KOYAMA GALLERY
KAYOKOYUKI