Hideaki Kawashima / Naoki Koide / Satoshi Ohno

Group Exhibition “neoneo Part1 [BOY]” TAKAHASHI COLLECTION Hibiya, Tokyo

Hideaki Kawashima, Naoki Koide, Satoshi Ohno / Group Exhibition “neoneo Part1 [BOY]”
August 1 – October 18, 2009
TAKAHASHI COLLECTION Hibiya, Tokyo