Mika Ninagawa

“Mika Ninagawa and Hiroko Ninagawa two person exhibition” Kanaz Forest of Creation, Fukui, Japan

Mika Ninagawa / “Mika Ninagawa and Hiroko Ninagawa – The world of richly colored pictures and quilts”
Kanaz Forest of Creation, Fukui, Japan
July 20 – September 29, 2019

https://sosaku.jp/event/2019/ninagawa/