Rieko Hidaka / Hideaki Kawashima / Mika Ninagawa / Hiroshi Sugito

Group Exhibition “CAFE in Mito 2011” Contemporary Art Gallery, Art Tower Mito, Ibaraki

Rieko Hidaka, Hideaki Kawashima, Mika Ninagawa, Hiroshi Sugito / Group Exhibition “CAFE in Mito 2011”
July 30 – October 16, 2011
Contemporary Art Gallery, Art Tower Mito, Ibaraki