Atsushi Fukui / Hideaki Kawashima / Naoki Koide

Group Exhibition “boku to oyaji no art de obon night” ZaisyohouseKoide, Aichi, Japan

Naoki Koide, Atsushi Fukui, Hideaki Kawashima / Group Exhibition “boku to oyaji no art de obon night”
ZaisyohouseKoide, Aichi, Japan
August 13 – August 15, 2019