Rieko Hidaka

Rieko Hidaka

Installation view at Sagacho Exhibit Space, Tokyo, 2002 ©Rieko Hidaka